Compres superiors a 80 € enviament gratuït. (Catalunya)

PROCÉS D’ELABORACIÓ

Per elaborar tots els nostres productes i derivats, cal mantenir la màxima qualitat durant tot el procés de producció per tal d’obtenir-ne un gran producte, un gran oli verge extra. 


Tenim especial cura de tots els processos de producció i elaboració, des de la floració de les oliveres, el creixement d’aquestes i la maduració del fruit. És molt important la poda de l’arbre, ja que permetrà una insolació adequada del fruit, així com també ajustar la coberta vegetal de la finca a les condicions climatològiques pròpies de la regió i de cada any. S’ha de crear una harmonia en la biodiversitat que caracteritza la zona i el fruit que en volem recol·lectar.

 

La recol·lecció és dur a terme durant el punt òptim de maduració de les olives i el seu transport fins al molí de la cooperativa es fa en un breu període de temps i en una temperatura òptima per preservar les millors condicions del fruit.
Des de que l’oliva és recolectada, fins que es molturada no passen més de 24h per evitar-ne l’oxidació. Un cop al molí, vetllem per a que el procés de molturació i extracció del suc de l’oliva sigui el més respectuós possible per preservar-ne totes les propietats. La pasta resultant de la molturació es sotmet a la batuda en fred per aconseguir l’aglutinació de les molècules grasses.

Posteriorment, passa pel decanter, on es separa l’oli de la part sòlida (sansa) i de la aquosa, de manera que s’obté el suc d’oliva sense cap altra intervenció ni addició de cap altre producte. Un cop acabat aquest procés, es deixa reposar uns dies per acabar de decantar les petites impureses i es guarda en cubs soterrats de ceràmica vitrificada. Aquests cubs soterrats mantenen l’oli a una temperatura constant i el protegeixen de l’aire i la llum fins al moment d’envasar-lo (sota demanda).