Achats de plus de 70 € livraison gratuite. (Catalogne)

QUEDA’T A CASA

DEGUSTUS COL.LABORA AMB LA CAMPANYA “QUEDA’T A CASA”

MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA, APLICAREM UN DESCOMPTE ADICIONAL DEL

10 %

UTILITZANT EL CODI "ETPORTEMDEGUSTUSACASA"