Achats de plus de 80 € livraison gratuite. (Catalogne)

La Cooperativa La Granadella estudia aplicar estratègies de descarbonització i d’aprofitament dels subproductes

La Cooperativa La Granadella estudia aplicar estratègies de descarbonització i d’aprofitament dels subproductes

La Cooperativa La Granadella està estudiant l’aplicació d’estratègies de descarbonització en els processos productius i l’aprofitament dels subproductes que obté de la producció d’oli d’oliva verge extra. Més concretament, està analitzant la viabilitat d’utilitzar la sansa (os, pell i carn de l'oliva que queda després de la molturació) com a matèria primera per a l’alimentació animal en ser una font de fibra i greix, l’anàlisi del cicle de vida dels envasos i la depuració d’aigües residuals provinents del rentat d’olives i de la neteja de sales i màquines.

Aquestes propostes són el resultat de la participació de la Cooperativa en el projecte DescarbAgro, que s’ha encarregat de dissenyar, implementar de manera participada estratègies de descarbonització adients per les cooperatives agràries i avaluar els impactes de la metodologia de diagnòstic per a la suficiència energètica tèrmica i elèctrica en agroindústries a partir de recursos propis. De fet, aquest matí s’han presentat els resultats obtinguts en una jornada a la Granadella, on hi ha participat els diferents integrants del projecte.

El president de la Cooperativa La Granadella, Ramon Barrull, ha destacat la importància d’avançar en l’eficiència en tots els processos i en l’autonomia energètica, així com en mesures que facin més sostenible tot el cicle productiu. En aquest sentit, ha remarcat que “és una obligació de les cooperatives productores d’oli saber com donar valor als subproductes resultants de l’elaboració de l’oli, i a la vegada contribuir a la descarbonització”.

Cal destacar que entre els objectius de difondre els resultats obtinguts s’hi troba el d’estendre el seu possible desenvolupament a altres cooperatives.

 

Projecte DescarbAgro

El projecte DescarbAgro: Descarbonització a les cooperatives Agràries ha estat coordinat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i ha comptat amb la participació de la Cooperativa agrícola del Camp Santa Bàrbara i la Cooperativa La Granadella. Aquestes han estat acompanyades per BATEC, pol cooperatiu per la transició energètica, representada en aquest projecte per Aiguasol Consulting i l'Associació Serveis Bàsics Autònoms - SEBA.